Image: Slika k prispevku: Naše poslanstvo in vizija
Slika: ©KhFessl

Naše poslanstvo in vizija

Poslanstvo:

Z mladimi se v Don Boskovem duhu zavzemamo za pravičnost v družbi in podpiramo razvojno-izobraževalne projekte v Angoli, Mozambiku in Etiopiji.

Že leta 1996 smo zaznali veliko potrebo po pomoči in izreden pomen vzgojno-izobraževalnega dela sester hčera Marije Pomočnice (HMP) in salezijancev (SDB) za otroke in mlade v Angoli. V letih delovanja smo k sodelovanju povabili predvsem mlade, da v okviru svojih možnosti in sposobnosti prispevajo k boljšim življenjskim pogojem v Angoli. Naša želja je, da bi otroci in mladi v Angoli (tudi v drugih državah) lahko samostojno odločali o svoji prihodnosti in tako v polnosti prevzeli odgovornost za svoje življenje. V Angoli, Mozambiku in Etiopiji podpiramo razvojno-izobraževalne projekte, saj vzgoja in izobrazba omogočata, da se otroci in mladi oblikujejo ter spoznajo sami sebe in svoje sposobnosti ter jih razvijejo v danih možnostih.

Z delovanjem krepimo čut za krščansko solidarnost, globalno povezanost in družbeno soodgovornost. Preko projektov in dobrodelnih dejavnosti se krepi prepoznavnost našega društva in poznavanje problematične situacije v Angoli, Etiopiji in Mozambiku.

Vizija:

Postati želimo ena izmed vodilnih dobrodelnih mladinskih organizacij na Koroškem. To vizijo uresničujemo z utrjevanjem obstoječih dejavnosti in razvojem novih oblik mednarodnega trajnostnega delovanja.

Cilji:

  1. Društvo bo svoje dejavnosti izvajalo na vseh dvojezičnih izobraževalnih ustanovah na Koroškem.
  2. Vsak koroški maturant bo poznal delovanje društva in vedel za možnosti prostovoljstva v Afriki.
  3. Naše delovanje se bo razširilo tudi v Slovenijo in druge evropske države.
  4. Upravljanje projektov v Angoli bo potekalo samostojno in profesionalno.

 Naše vrednote:

Zavzemamo se za pravičnost in dostojanstvo vsakega posameznika.

Skupaj gradimo skupnost in prijateljstva.

Delujemo iz lastne pobude in pripravljenosti za pomoč.

Delujemo po modelu zaupanja in transparentnosti.

Naša temelja sta krščanska solidarnost in človečnost.