Image: Bild zum Eintrag: Ein Jahr, das ich nie vergessen werde - ESK (SLO&EN)
Foto: IA

Ein Jahr, das ich nie vergessen werde - ESK (SLO&EN)

  • Can you summarize your ESC year in one or two sentences?

It was a challenging experience for me, but all of these challenges made my experience unforgettable.

  • What were your most memorable moments?

My most memorable moment was the concert for Mozambique. With this simple concert, we have raised money in support of the people who were in danger because of the Cyclone Idai.

  • What was your biggest challenge? How did you deal with it?

The biggest challenge was the language because IniciativAngola is a bilingual organization and my biggest challenge was to learn a bit of both languages (German and Slovenian).

  • Did you enjoy your work and how did you get along with your colleagues?

The work was great but a little bit stressful. When I came for this project, I was interested to see how one NGO works. Working with Marija, Hanzej and Ema were good, not everything was as we wanted but that makes part of our experience. I enjoyed doing and being part of the projects of the organization.

  • In the end, would you recommend this experience to someone else, and why?

This was one of the best experiences of my life; a year that I will never forget. I recommend this experience to everyone because I learned so much and I grew as a person. I wish everyone would be able to live an experience as I did.

Carolina Figueiredo from Portugal, ESC: 01.10.2018 - 31.08.2019

--------------------------------------------------

  • Kako bi povzela svojo prostovoljsko izkušnjo (ESE) v stavku ali dveh?

Zame je to bila izkušnja polna izzivov, vendar pa so ravno ti izzivi naredili mojo izkušnjo nepozabljivo.

  • Česa se najbolj spomnijaš?

Najbolj se spomnim dobrodelnega koncerta za Mozambik. To je bil zelo preprost koncert, pri katerem smo zbirali denar v podporo ljudem, ki so bili prizadeti v ciklonu Idai.

  • Kaj je bil zate največji izziv? Kako si se s tem soočila?

Največji izziv zame je bil seveda jezik, saj je organizacija IniciativAngola dvojezična. Tako sem se skušala naučiti vsaj malo obeh jezikov.

  • Ali si uživala v svojem delu in kako si se razumela s sodelavci?

Delo mi je bilo zelo všeč, čeprav je bilo včasih malo stresno. Ko sem se odločila za projekt, me je zelo zanimalo, kako deluje neka neprofitna organizacija. Sodelovanje z Marijo, Hanzejem in Emo je bilo dobro, čeprav ni šlo vse vedno po načrtih. Vendar pa je to del naše skupne izkušnje. Všeč mi je bilo, da sem lahko bila del projektov znotraj organizacije.

  • Ob koncu, ali bi priporočila to izkušnjo tudi drugim in zakaj?

To je bila ena izmed najboljših izkušenj v mojem življenju; leto, ki ga ne bom nikoli pozabila. To izkušnjo bi priporočila vsem, saj sem se sama veliko naučila in osebnostno zrasla. Želim si, da bi vsak lahko doživel to izkušnjo, kot sem jo jaz.

Carolina Figueiredo iz Portugalske, ESE: 01.10.2018 - 31.08.2019