Image: Slika k prispevku: Opismenjevanje
Slika: KHFessl

Opismenjevanje

Kljub temu da ima Angola vzpostavljen osnovnošolski sistem in si prizadeva za opismenjevanje otrok, je tam še vedno visoka stopnja nepismenosti. Nepismenih je namreč 29,70 % prebivalcev, med njimi so večinoma odrasli, še posebej ženske. Ti odrasli zaradi dolgoletne vojne niso obiskovali šole ali imeli možnosti za izobraževanje.

Sestre in salezijanci zato ponujajo tečaje opismenjevanja za ženske in večerno šolo za odrasle v treh različnih centrih, , in sicer v Lueni (CEMA – Centro Educativo Maria Auxiliadora), Calulu in Dondu.

Cilj opismenjevalnih tečajev je naučiti udeležence branja in pisanja v tolikšni meri, da se lahko z novim šolskim letom vpišejo v drugi razred večerne šole za odrasle.

Opismenjevalni tečaji potekajo od ponedeljka do petka, in sicer od 13. do 17. ure. Udeleženci se preko vaj iz fine motorike učijo pisanja, branja in računanja.

Poleg tega se učijo tudi spoštovanja lastne vrednosti in svojega dostojanstva ter samostojnega sprejemanja gospodarskih ter družbenih odločitev. Prav tako jih učitelji/ce spodbujajo k razmišljanju o lastni prihodnosti in uresničevanju lastnih ciljev. Del tečaja so tudi teme, ki se nanašajo na gospodinjska opravila (npr. higiena), zaščito pred boleznimi in upravljanje domačega premoženja.

Tečaji v podeželskih vaseh potekajo na prostem ali v vaški kapelici, saj pogosto v bližini ni nobene šole.

Ob koncu tečaja opravijo udeleženci in udeleženke izpit ter prejmejo uradno priznan certifikat. To jim nato omogoča obisk večerne šole.

Učitelji opismenjevanja se šestkrat v letu srečajo na večdnevnem seminarju, kjer si pod mentorstvom sester ali salezijancev izmenjajo izkušnje in poglobijo didaktične metode poučevanja.

V okviru projekta je društvo IniciativAngola prevzelo kritje stroškov plač učiteljev. V sklopu enega tečaja, ki traja deset mesecev, slednji prejmejo 100 € na mesec.

Daruj zdaj!

Image: Slika k prispevku: Opismenjevanje
Slika: KHFessl
Image: Slika k prispevku: Opismenjevanje
Slika: KhFessl
Image: Slika k prispevku: Opismenjevanje
Slika: KhFessl

Aktualno