EVS projekt znotraj IA

IniciaitvAngola podpira delovanje prostovoljcev na medkulturni ravni. Živeti skupaj z različnimi kulturami, poslušati različne jezike, spoznavati zgodovino različnih kultur itn. nas vodi k sprejemanju drugih, ki so različni od nas in k zavedanju, da biti evropocentričen ni najbolj pozitivna drža do sočloveka, ki nam po "poreklu" ni blizu.

CILJI našega EVS projekta, vezani na EVS prostovoljca/-ko:
- prostovoljec dela v timu in sproti reflektira svojo vlogo in delo znotraj tima,
- prostovoljca se spodbuja k učenju nemščine in eventuelno slovenščine,
- prostovoljec razvija sposobnost razumevanja različnih kultur od njegove,
- prostovoljec raziskuje lastne predsodke in stereotipe ter ravnanja z njimi,
- prostovoljec osvoji pojem identitete in raznolikost kultur ter raziskuje, kako so te izražene in medsebojno povezane,
- prostovoljec razume koncept skupnosti in povezave med lokalno in globalno skupnostjo,
- prostovoljec se zaveda globalne soodvisnosti na področju klimatskih sprememb, onesnaževanja, trajnostnega načina življenja, socialne pravičnosti in soodvisnosti med globalnim severom in globalnim jugom,
- prostovoljec izvede akcijo na lokalni/regionalni/mednarodni ravni,
- prostovoljec razume koncept aktivnega državljanstva in tudi sam poskuša živeti kot aktivni državljan;

Naš EVS projekt je mešanica različnih delovnih nalog, ki so medsebojno povezane.
Delo v pisarni omogoča prostovoljcu možnost učenja timskega dela, reševanja konfliktnih situacij, izražanja kreativnosti in med drugim učenja fleksibilnosti. EVS prostovoljec nam pomaga pri organiziranju in načrtovanju delavnic za mlade, starejše, begunce ... Naš EVS prostovoljec skozi načrtovanje, izvajanje in refleksijo izvedenih aktivnosti nadgrajuje svojo kreativnost, kritično razmišljanje, razvija ozaveščenost medkulturnosti in razvija asertivno držo do ljudi in do aktivnosti, ki se jih loteva.

V našem društvu smo izredno naklonjeni področju trajnostnega načina življenja in v to vključujemo tudi EVS prostovoljca, ki bo znotraj obravnavane tematike dobil več informacij o sodobnem potrošništvu, trajnostnem razvoju, produkciji dobrin itd. EVS prostovoljec ima možnost raziskovanja lastne vloge v današnjem svetu. Vsageja prostovoljca spodbujamo k razmišljanju o možnoih rešitvah k boljšemu svetu in drugačnemu načinu življenja, kot smo ga vajeni.

*oznaka prostovoljec velja tako za moški, kot ženski spol