Projekt Calulo

Število nepismenih v Angoli je zelo visoko. Salezijanci omogočajo ljudem opismenjevanje in pomagajo pri izboljšanju zdravstvenih razmer. Tiste, ki so zmožni branja in pisanja, pozivajo, da bi doma uporabili znanje glede zdravstvene preventive.

V sklopu projekta se ljudje, ki opismenjujejo druge, letno šestkrat srečajo in si tako lahko izmenjajo doživetja in izkušnje. Večdnevni seminarji potekajo v misijonskem centru v Calulo.

Sodelujoči poučujejo v 13-ih vaseh. V raznih enotah se šolarji tudi učijo, kako se lahko bolje ščitijo pred boleznimi (higiena, odstranjevanje odpadkov, prehrana …).

Ker vasi nimajo šol, poučujejo učitelji v vaški kapeli ali na prostem.

Del, ki ga prispevamo mi:

Plača učiteljev (mesečno € 100 na osebo).

Slike

Projekt Calulo (1) Projekt Calulo (1) Projekt Calulo (1) Projekt Calulo (1) Projekt Calulo (1)