Cilji in zgodovina

Da življenje mladih uspeva, potrebujejo dom, izobrazbo in ljudi, ki imajo zanje čas. Mladinsko društvo želi s Salezijanci in z Don Boskovimi sestrami s pomočjo razvojno-političnega delovanja v Avstriji prispevati k solidarnosti v smislu krščansko opredeljene odgovornosti posameznikov, skupin in ljudstev drug za drugega.

Člani in dobrotniki društva omogočajo, da podpiramo 11 izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih projektov v Angoli.
Darove in dohodke namenjamo 100 % tem projektom v Angoli.

Naša vizija

Vsak človek ima pravico do osnovne medicinske oskrbe in do celostnega izobraževanja, ki vodi v boljšo prihodnost.

Zgodovina društva

 • 1996 se je začelo širiti solidarnostno delovanje za mladinske projekte v Angoli.
 • Začeli smo organizirati misijonsko tombolo, prostovoljno delo (volontariat) v Angoli, poletno delovno akcijo „Delam in pomagam“ ter razne koncerte.
 • 8. 9. 2004 smo ustanovili društvo IniciativAngola s prvim odborom, ki skrbi za to, da vsi ti projekti ohranijo jasno strukturo in finančno transparenco.
 • Na dve leti volijo člani društva nov odbor, ki se srečuje najmanj štirikrat letno.
 • Od leta 2005 se člani zbirajo tudi na klavzurah, ki naj krepijo medsebojno povezanost in motivacijo.
 • Od leta 2007 ima društvo IniciativAngola tudi Spendengütesiegel, ki potrjuje, da vestno ravnamo z našimi finančnimi darovi.
 • Od 22. 8. 2011 je mogoče te darove tudi davčno odpisati (steuerlich absetzbar).
 • Danes šteje društvo nad 200 članov.

Naši cilji

 • Podpora izobraževalnih in zdravstvenih projektov v Angoli
 • Senzibilizacija mladih za stisko doma in po svetu
 • Razvojno politično izobraževanje mladih
 • Pospeševanje integracije na Koroškem

Slike

Cilji in zgodovina (1) Cilji in zgodovina (1) Cilji in zgodovina (1) Cilji in zgodovina (1) Cilji in zgodovina (1)